SATTVA Duinkerken 62, 3771CZ, Barneveld +31 (0)6 - 54 94 5208 info@sattvapraktijk.nl https://www.sattvapraktijk.nl/_db/style/logo.png
SATTVA
Dit is een tijd waarbij veel mensen een burn-out hebben. Ook moeder Aarde lijkt opgebrand. Hoe kunnen wij voor onszelf en de Aarde het tij keren?
2020-06-05 11:41:27 SATTVA https://www.sattvapraktijk.nl/_db/style/logo.png www.sattvapraktijk.nl

De wereld heeft een burn-out

donderdag 4 juni 2020
De wereld heeft een burn-out

In mijn praktijk heb ik veel cliënten die tegen een burn-out aan zitten of een burn-out hebben. In Nederland schijnt 1 op de 6 werknemers een burn-out te hebben. Jaarlijks heeft 16% van de beroepsbevolking burn-out klachten en symptomen. Circa 1,4 miljoen mensen hebben te maken met burn-out gerelateerde klachten. De reden waarom zoveel mensen in een burn-out terechtkomen heeft te maken met dat of wijzelf of de maatschappij zulke hoge eisen stellen dat wij dit niet vol kunnen houden. Vaak moeten we teveel ballen in de lucht houden. We proberen een mooie carrière na te streven waarbij we te hoge prestaties moet leveren. Wat soms ook meespeelt is angst voor verlies van een baan waardoor we nog maar een tandje bijzet met eventueel ook overwerk. Verder willen we ‘the happy family’ spelen waarbij we de leukste ouder willen zijn, waarbij kinderen van hot naar her gebracht moeten worden voor muziekles, volleybal, verjaardagspartijtjes etc. En daarnaast willen we ook nog een leuk sociaal leven hebben en drie keer per jaar op vakantie kunnen. Dit vraagt heel veel inzet, tijd en energie om aan al deze wensen te voldoen. Geen wonder dat mensen vastlopen.

Een aantal kenmerken van een burn-out zijn vermoeidheid, niet kunnen concentreren, irritatie, stemmingswisselingen, angsten, machteloosheid, hoofdpijn, slaapproblemen, niet kunnen ontspannen, pijnlijke spieren en overal tegenop zien. Wat vooral opvalt is dat de dingen niet meer werken op de oude manier. En ook halen we niet meer zoveel voldoening uit datgene wat we doen. Onze motivatie wordt minder. We ervaren steeds meer onvrede met onze omgeving, werk, partner, gezin. Vaak hebben we in de beginperiode moeite om te accepteren dat het zo niet verder kan. Dat we er echt even uit moeten, een pauze in moeten lassen. We moeten ons leven herijken en alles eens onder de loep nemen met waar we mee bezig zijn. En als we dan eenmaal rust genomen hebben stellen we ons steeds meer vragen over wat we nou eigenlijk willen. Wat ons voorheen misschien gelukkig maakte wekt bij ons nu misschien weerzin op. En we vragen ons af ‘Is dit nu alles?’. Het is een verwarrende periode, maar daardoor kunnen nieuw inzichten ontstaan. 

Het lijkt erop dat het ook tijd is onze wereld eens opnieuw te bezien. Voor de corona-crisis holden we maar door en zaten gevangen in de 24/7 maatschappij. We renden in rondjes onze eigen staart achterna. Op dit moment heerst er vanwege de corona-crisis nog veel onzekerheid, chaos en verwarring. Hoe de toekomst eruit zal gaan zien, weet niemand. De oplossingen die aangedragen worden, werpt vraagtekens op. En wat als deze voorbij is, gaan we dan weer terug naar ‘het oude normaal’? En willen we dat nog wel? 

Afgezien van degenen die tijdens de corona-crisis juist dubbel hard gewerkt hebben in de zorg, supermarkten, politici en andere hulpverleners, was er een categorie mensen die even thuis gezeten heeft. Zij konden even op adem komen. Zij grepen de gelegenheid aan om te klussen, te ontspullen, het huis schoon te maken en de tuin op te knappen. Ook was er tijd om uit te slapen, om eens even te luieren en ruimte om zich te bezinnen. We konden nu even afstand nemen van ons eigen leven en de dingen op een rijtje zetten en reflecteren waar we voor onszelf en met z’n allen nou eigenlijk mee bezig zijn. We vroegen ons af of we nou gelukkig waren met ons eigen leven zoals het was. Wat verwachten we nog van het leven? 

We worden ons ook steeds meer bewust dat ons eigen leven verbonden is met de ander, onze omgeving en de aarde waar we op leven. We weten dat het niet goed gaat met de wereld voor wat betreft de natuur en het milieu waarbij we het gevoel krijgen dat de urgentie steeds groter wordt hier iets aan te doen. Ieder op z’n eigen manier en op steeds meer niveau’s in ons leven. Dat we elkaar nodig hebben om het tij te keren. Dat we naar nieuwe oplossingen moeten kijken hoe we het een en ander aan gaan pakken. Dat het roer om moet en de dingen radicaal anders moeten. Economische groei is waar onze wereld op draaide. Maar het najagen van nog meer welvaart gaat ten koste van onze grondstoffen, die op raken en veroorzaakt steeds meer problemen op het gebied van natuur en milieu. Moeder aarde is net als ons lichaam uitgeput.

Maar elke crisis is een kans. Inmiddels is er een tendens naar het streven van meer welzijn. Gelukkig zijn met wat is en niet steeds streven naar meer, beter, mooier. Allerlei uiterlijke zaken worden ondergeschikt. Groter, duurder worden vervangen voor kleiner en minder. We worden ons steeds meer bewust van wat echt noodzakelijk is. Tevreden kunnen zijn met wat we al hebben waardoor onze behoeften ook minder worden en meer streven naar rust in onszelf. Omdat we dit niet zo gewend zijn, vluchten we soms voor de stilte. Want in de stilte kom je jezelf tegen. We zochten vaak de oplossing buiten onszelf. De aandacht naar binnen richten is een proces. Geleidelijk aan zien we steeds meer mensen die zich bezig houden met meditatie, yoga en allerlei andere bewustwordingsprocessen. In plaats van het geluk buiten onszelf te zoeken, realiseren we ons steeds meer dat het geluk van binnen zit door enkel te ZIJN.